Case: EAST SWEDEN

East Sweden Arena, Almedalsveckan

East Sweden är ett varumärke som används för att profilera Östergötland och attrahera besökare, invånare och företag till regionen.

Inför Almedalsveckan 2016 blev vi East Swedens samarbetspartner där vi fick i uppdrag att eventproducera allt praktiskt kring etableringen av East Sweden Arena i Visby.

Vi var på plats i god tid innan Almedalsveckan startade för att bygga upp och dressa arenan.  Under veckan ansvarade vi för tekniken samt driften av arenan från morgon till kväll och såg till att det fullspäckade programmet med föreläsningar, debatter och mingel följde tidsschemat. Hela seminarieprogrammet livesändes så även de som inte var på plats i Visby kunde ta del av programmet.

Arenan blev en mycket attraktiv mötesplats med bästa tänkbara läge på Strandvägen – granne med DN och Almedalsparken – där det i princip var fullsatt under veckans alla programpunkter.

Under tre år var vi East Swedens helhetsleverantör av teknik och livesreaming, ansvariga för att bygga upp och driftsättning av arenan, sköta all samordning gällande catering, ommöblering och anpassning av arenan efter de olika aktiviteter som stod på programmet.

Nu är det klart att samarbetet fortsätter 2021 – i ett helt digitalt format.