Case: Exsitec

Kick-off

Det prisade konsultbolaget Exsitec har varit vår kund sedan 2018 där vårt första uppdrag var en kickoff i Åre. Sedan dess har bolaget växt och vi har hjälpt dem med ett flertal kick-offer och på senare tid framförallt en mångfald av digitala events.

År 2020 fyllde Exsitec 20 år, något som skulle firats stort i norra Italien under augusti månad. I maj togs dock beslutet att istället arrangera en kick off i mindre skala där medarbetarna beroende på geografiskt läge bjöds in till fyra olika konferensanläggningar runt om i Sverige enligt då gällande restriktioner med anledning av pandemin.

Resultatet blev ett tvådagars hybridevent där vi livesände en inspirerande konferensdel med huvudsändning från vår studio samt med liveuppkoppling från alla orter. De som inte kunde vara med på resan kunde delta på kick-offen hemifrån via länk.

Kvällen bestod av jubileumsmiddag och festligheter på varje ort.  

Målet med att skapa gemenskap och glädje uppfylldes och 180 medarbetare gav tummen upp för eventets format och genomförande.

Vårt uppdrag var allt från projektledning och idéarbete till genomförande och utvärdering. Vi hanterade bokning av konferensanläggningarna samt samordnade alla resor.  

Vi ansvarade även för all teknik och för den digitala produktionen av livesändningen mellan orterna.